Den Haag, 16 december 2016 – Paul Ploeger en Vincent de Boer nemen in een joint venture de activiteiten van het Nederlandse bedrijf MR Domotica over. Hiertoe is overeenstemming bereikt met de curator van MR Domotica dat begin december failliet verklaard werd.

Paul Ploeger en Tom Cooper zijn samen een bedrijf begonnen om high end domotica systemen te programmeren: “MR Domotica is voor velen jarenlang een voorbeeld geweest als domotica leverancier en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het volwassen worden van de branche. We zijn er trots op dat wij de bestaande klanten van MR mogen bedienen.” aldus Ploeger.

Vincent de Boer raakte met zijn team als installatiebedrijf betrokken bij een home cinema project en was gelijk enthousiast: “De mogelijkheden van domotica spreken mij erg aan en ik zie dat er veel vraag in de markt is” Na het faillissement benaderde Paul Vincent en gelukkig kon er snel geschakeld worden met de overname tot gevolg. Binnen de joint venture zal het team van Vincent de installatiewerkzaamheden voor zijn rekening nemen.

De overname omvat alle activiteiten en goodwill van MR Domotica, waaronder ontwerp, realisatie en onderhoud van de meest luxe domotica systemen in binnen- en buitenland. Vincent de Boer ziet mogelijkheden om de werkgelegenheid van een substantieel aantal medewerkers veilig te stellen. "De komende tijd zal met veel zorg en aandacht voor opdrachtgevers én medewerkers gewerkt worden vanuit beide organisaties onder de vlag van MR" aldus de Boer.

Over MR Domotica

MR Domotica startte vijfentwintig jaar geleden. Eind jaren negentig koos het bedrijf voor Custom Install in de residentiële branche. Het idee dat je in meer dan één ruimte muziek kon beluisteren die vanaf een centrale plaats werd aangeleverd sprak enorm aan. De integratie van andere functies in zo’n systeem, zoals de bediening van verlichting, verwarming, koeling, ventilatie en beveiliging, was een logische stap en zorgt voor een enorme toename van wooncomfort. Hierin is MR Domotica altijd een van de toonaangevende bedrijven geweest in Nederland en winnaar van meerdere internationale awards. In de afgelopen jaren werd MyDomotica overgenomen en werden enkele projecten buiten de EU succesvol afgerond.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met:
Paul Ploeger tel. 06 14 83 90 08  p.ploeger@domotica.international
Vincent de Boer tel. 06 24 61 41 14  v.deboer@domotica.international

The Hague, 16 December 2016 – Paul Ploeger and Vincent de Boer are taking over the activities of the Dutch company MR Domotica in a joint venture. They have reached a mutual agreement with the curator of MR Domotica, which was declared bankrupt in early December, to do so.  

Previously, Paul Ploeger started a company that programmed high-end home automation systems (domotics) together with Tom Cooper. “For many years MR Domotica played an important role as a leading domotics supplier in an increasingly mature industry. We are proud to now be able to serve the existing MR customers” said Ploeger.

When Vincent de Boer and his team got involved in a home cinema project through their installation company, his enthusiasm was sparked: “The possibilities of domotics are very appealing, and I see the large demand in the market”. He was approached by Paul and things clicked between them, which made it possible to react quickly following the bankruptcy. Vincent will be responsible for the installation work within the joint venture.

The acquisition comprises the goodwill of MR Domotica as well as all of its activities, including the design and realisation of the most luxurious home automation systems in the Netherlands and abroad. Vincent de Boer sees possibilities for safeguarding the employment of a substantial amount of the current employees. “Over the coming period both companies will, under the MR banner, operate with great care and attention for both its’ customers and employees” says de Boer.

About MR Domotica

MR Domotica started around twenty-five years ago. In the late nineties, the company opted for Custom Install in the residential sector. The idea that you could listen to music from a central location in more than one room appealed enormously. The integration of other functions in such a system, such as the control of lighting, heating, cooling, ventilation and security, was a logical step in creating a huge increase in home comfort. In this sector, MR Domotica has always been one of the leading companies in the Netherlands, in addition to winning multiple international awards. In recent years MyDomotica was acquired and several projects outside of the EU were successfully completed.

For more information, please contact us at:
Paul Ploeger tel +31 6 14 83 90 08  p.ploeger@domotica.international 
Vincent de Boer tel +31 6 24 61 41 14  v.deboer@domotica.international 

Paul Ploeger

Tom Cooper

Vincent de Boer